CAD, komputerowe wspomaganie projektowania - słownik pojęć ELSEKO

komputerowe wspomaganie projektowania (CAD)

Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD, Computer Aided Design, czyli projektowanie wspomagane komputerowo) - proces projektowania, w którym komputer wykorzystywany jest na każdym etapie jako podstawowe narzędzie pracy projektanta. W skład CAD wchodzi opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej (2D, oraz coraz częściej 3D), analizy kinematyczne, wytrzymałościowe czy termiczne, prowadzone najczęściej z wykorzystaniem MES, optymalizcja i wiele innych zagadnień związanych z powstawaniem projektu gotowego wyrobu. Dzięki zastosowaniu CAD inżynierowie mają łatwiejszy dostęp do zasobów wiedzy, bibliotek, know-how firmy, opracowań normatywnych, przepisów prawnych i dyrektyw obowiązujących w konkretnej gałęzi przemysłu. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w procesie projektowania inżynierskich baz danych, oraz pracy w środowiskach sieciowych.

Uprzejmie informujemy, że w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 decyzją nr SPOWKP/2.3/2/02/740 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zakup linii galwanicznej oraz rozbudowę parku maszynowego.

Krzysztof Stachowiak, Marian Ciaciura