Kwi 132015
 

Zapraszamy Członków WKŁ Widawa wraz z rodzinami na Jarmark Myśliwski, który to odbędzie się w dniu 25 kwietnia w Obornikach śląskich restauracja Gospoda. W trakcie Jarmarku wręczenie nagród w ramach konkursu Lisiarza Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, w którym braliśmy udział.

Sty 032015
 

Koledzy, w obwodzie 250 sarny zostały wykonane. Obwód 223 pozostało do wykonania 22 sarny kozy, jeleń byk II klasy wieku, jeleń łanie. Obwód 166 pozostało 11 saren kóz. Proszę wzmożyć polowania celem wykonania planu pozyskania saren i jeleni. W pierwszej kolejności wykonujemy sarny i jelenie.

Sty 022015
 

Zgodnie z nowelizacja ustawy został zmieniony okres ochrony dla dzików-loch w latach 2015-2016 polujemy do dnia 15 lutego i od 15 maja. Jednocześnie proszę wzmożyć polowanie. Wykonywać w pierwszej kolejności odstrzał sarn kóz. Odstrzały są w chwili obecnej wydawane jedynie na sarny kozy do momentu wykonania planu.